Kultura świata

Konkurs: Birmańskie opowieści

Udostępnij

Konkurs: Birmańskie opowieści

2015-11-16

Jeżeli jesteś uczniem i chodzisz do  5 lub 6 klasy szkoły podstawowej lub do 1, 2 lub 3 klasy szkoły gimnazjalnej to możesz wziąć udział w naszym konkursie.

Napisz opowiadanie i prześlij je do nas na adres: aleksandra.minkiewicz@kulturyswiata.org tytuł maila: Birma – Konkurs na opowiadanie.

Wymagania merytoryczne:

- opowiadanie powinno być zainspirowane opowiadaniami zamieszczonymi na stronie internetowej www.birmanskieopowiesci.pl;

- zadaniem uczestników konkursu jest napisanie tekstu pod takim samym tytułem, jak jedno z tych opowiadań: Jestem muchą, Życzenie Janka, Prawdziwa nienawiść, Drzewo Tamaryndowca, Mistrz Zamków, Padauk Pan, Światło Lampy;

- w opowiadaniu powinna być widoczna różnorodność kulturowa świata, jak i różne codzienności polskich i birmańskich rówieśników;

- opowiadanie powinno poruszać kwestie związane z globalnymi zależnościami oraz uwrażliwiać czytelników na kwestie stereotypów
i współzależności.

Wymagania formalne:

– każdy uczestnik może nadesłać jedno opowiadanie;

– opowiadanie powinno mieć objętość przynajmniej 2 a najwięcej  4 strony maszynopisu (format 12, czcionka Times New Roman, interlinia 1,5);

– każde opowiadanie powinno być podpisane w następujący sposób: imię i nazwisko autora/autorki, wiek, adres do korespondencji (zostanie wykorzystany jedynie w celu przesłania nagrody, może to być adres szkoły), numer telefonu, adres e-mail;

Opowiadania należy przesłać do 27  listopada 2015 roku.

Pełen regulamin konkursu.

Konkurs jest częśćią projektu: "Świat oczami naszych birmańskich rówieśników. Siedem opowieści ze złotej krainy"

Projekt jest współfinansowany z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 roku