Kultura świata

Edukacja językowa i program wolontariatu w CCOLT w Kambodży

Udostępnij

Edukacja językowa i program wolontariatu w CCOLT w Kambodży

Czas realizacji: czerwiec - grudzień 2012

Partner projektu: Cambodian Children Orphanage for Living and Training
Miejsce realizacji: Phnom Penh (Kambodża), Warszawa

Cel ogólny projektu: zapewnienie zrównoważonego rozwoju Kambodży poprzez edukację językową dzieci, młodzieży i dorosłych. Znajomość języka angielskiego staje się koniecznością dla wszystkich mieszkańców Kambodży. Daje szansę na dobrą pracę (głównie w turystyce i innych usługach) oraz poprawę warunków życia, szczególnie osób pochodzacych z najuboższych warstw społecznych.

Cele bezpośrednie projektu:
1. Poprawa znajomości języka angielskiego wśród dzieci, młodzieży, studentów, uczęszczających na zajęcia w szkole prowadzonej przez CCOLT
2. Podniesienie jakości zajęć językowych oferowanych przez wolontariuszy pracujących w CCOLT
3. Poprawa funkcjonowania CCOLT poprzez prowadzenie systemu zarządzania pracą wolontariuszy
4. Promocja idei wolontariatu zagranicznego zwłaszcza wśród studentów kierunków filologicznych i nauczycieli języków obcych w Polsce

Działania projektu:
1. Szkolenie przedwyjazdowe
2. Przygotowanie i prowadzenie zajęć językowych dla różnych grup dzieci i młodzieży
3. Stworzenie kompleksowego programu nauczania
4. Przygotowanie podręcznika dla wolontariuszy oraz przygotowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń dla pracowników CCOLT
5. Skatalogizowanie zasobów biblioteki oraz stworzenie listy zasobów dostępnych w Internecie
6. Zakup multimedialnych zasobów biblioteki
7. Przygotowanie i przeprowadzenie inicjatywy edukacyjnej
8. Promocja projektu

 

Wolontariuszki projektu: Agnieszka Podzielińska, Kinga Koźmińska

Pytania należy kierować do: aleksandra.gutowska@kulturyswiata.org
 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 roku