Kultura świata

Edukacja zawodowa dla młodych z ubogich dzielnic Kampali

Udostępnij

Czas realizacji: czerwiec - grudzień 2016

Partner projektu: Action for Fundamental Change and Development

Miejsce realizacji: Kampala (Uganda)

Opis projektu:

Projekt: Edukacja zawodowa dla młodych z ubogich dzielnic Kampali. jest kontynuacją współpracy polskiej Fundacji „Kultury Świata” z ugandyjską organizacją Action for Fundamental Change and Development (AFFCAD), która trwa od grudnia 2013 roku. W tym czasie AFFCAD z niedużego podmiotu działającego na rzecz mieszkańców Bwaise – największego slumsu Kampali, dzięki kilkuletniemu grantowi z Unii Europejskiej, stał się dużą organizacją pozarządową prowadzącą kursy zawodowe dla młodzieży defaworyzowanej z różnych części Kampali. Wolontariuszka projektu, Aleksandra Kraszkiewicz, wesprze organizację partnerską w procesie rozwoju jej struktur, który zaczął się w listopadzie 2015 roku i nadal trwa. Jej działania będą polegały z jednej strony na wsparciu otwarcia nowego centrum kształcenia zawodowego, z drugiej zaś na wypracowaniu z organizacją partnerską dokumentów realizujących założenia Planu Strategicznego na lata 20162020 przyjętego w grudniu 2015 roku. Ponadto, wolontariuszka wzmocni skuteczność integracji z rynkiem pracy młodych absolwentów kursów zawodowych poprzez nawiązanie współpracy z podmiotami sektora prywatnego w zakresie przyjmowania ich na praktyki. Jak wynika z ewaluacji poprzednich projektów są one bowiem niezbędną częścią procesu kształcenia zawodowego a niechęć do zatrudniania mieszkańców slumsów wynika z faktu, iż są oni silnie stygmatyzowani przez innych mieszkańców miasta.

Wolontariuszka projektu: Aleksandra Kraszkiewicz

Koordynatorka projektu: Monika Sobieraj (monika.sobieraj@kulturyswiata.org)

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 roku