Kultura świata

Historie kobiet tworzą historię

Udostępnij

Historie kobiet tworzą historię

Czas realizacji: lipiec – grudzień 2012

Miejsce realizacji: Polska (Warszawa i województwo Mazowsze) oraz Indie (Bombaj i stan  Maharasztra)

Partner projektu: Stree Mukti Sanghatana

Celem ogólnym projektu jest promocja postaw obywatelskich i aktywności w życiu publicznym wśród młodzieży w Polsce i w Indiach w oparciu o bogate doświadczenie historii najnowszej obydwu krajów, w tym szczególnie zmianę pozycji i roli kobiet w ciągu XX wieku oraz pojęcie odwagi cywilnej.

Cele bezpośrednie:
• Popularyzacja najnowszej historii Polski i Indii poprzez stworzenie publikacji popularnonaukowej w języku polskim i angielskim, pokazującej postawy kobiet zaangażowanych w ruchy opozycji lub aktywnych w życiu publicznym w Indiach i w Polsce w XX wieku;

• Zmiana postrzegania historii przez młodzież poprzez stworzenie i promocję multimedialnej strony internetowej w języku angielskim o tej samej zawartości, co publikacja;

• Wykorzystanie doświadczenia historycznego w edukacji: przygotowanie dwóch scenariuszy warsztatów edukacyjnych dla młodzieży w oparciu o powstałą publikację. Scenariusze będą na temat: o “odwadze cywilnej” oraz o “roli kobiet w życiu publicznym”; przeprowadzenie pilotażowych warsztatów z 6 grupami młodzieży w Polsce i Indiach.

Działania projektu:
1. Przygotowanie broszury edukacyjnej, strony internetowej oraz scenariuszy zajęć
2. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z młodzieżą w Polsce i w Indiach
3. Promocja projektu i dystrybucja materiałów edukacyjnych

Pytania należy kierować do: aleksandra.gutowska@kulturyswiata.org

Projekt jest współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych RP 

w ramach programu: "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej" w 2012 roku