Kultura świata

Metody, techniki, materiały dydaktyczne – jak uczyć przedszkolaki języka angielskiego (Kamerun)

Udostępnij

Metody, techniki, materiały dydaktyczne – jak uczyć przedszkolaki języka angielskiego (Kamerun)

Od lipca do grudnia 2010 roku Fundacja „Kultury Świata” będzie realizować projekt: Metody, techniki, materiały dydaktyczne – jak uczyć przedszkolaki języka angielskiego (Kamerun), w ramach programu Wolontariat Polska Pomoc 2010. Projekt składa się  z dwóch części. Pierwsza polega na czteromiesięcznym stażu wolontariuszki, Agnieszki Podzielińskiej, absolwentki glottodydaktyki i nauczania zintegrowania w przedszkolu w Bertoua (Prowincja Wschodnia) w Kamerunie. Drugą jest inicjatywa edukacyjna skierowana do dzieci i nauczycieli wychowania przedszkolnego w Polsce przybliżająca im elementy kultur krajów Afryki.

 

Partnerem w projekcie: Metody, techniki, materiały dydaktyczne – jak uczyć przedszkolaki języka angielskiego (Kamerun), jest Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika, działające w Kamerunie, administrator przedszkola w Bertuoa. Zgromadzenie jest obecne w Kamerunie od początku lat dziewięćdziesiątych. Przedszkole w Bertoua działa od 2001 roku.

 

Głównymi działaniami projektu będą:

- zakup odpowiednich materiałów dydaktycznych do nauczania języka angielskiego

- przygotowanie i poprowadzenie konwersatoriów w języku angielskim z nauczycielkami przedszkola w Bertoua, których celem będzie podniesienie umiejętności komunikacji w tym języku

- przygotowanie i poprowadzenie warsztatów gier i zabaw służących do nauczania dzieci języka angielskiego dla nauczycielek przedszkola

- przygotowanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych wraz z nauczycielkami (śpiewnik, zbiór gier i zabaw, min. 10 plansz edukacyjnych)

- przygotowanie i poprowadzenie (później hospitacja) zajęć dla dzieci – wychowanków przedszkola

- aktywny udział w dwóch spotkaniach dla rodziców dzieci zorganizowanych w trakcie realizacji projektu

- przygotowanie materiałów edukacyjnych dla rodziców dzieci (raz na trzy tygodnie)

W ramach inicjatywy edukacyjnej:

- kompleksowe opracowanie min. 4 scenariuszy edukacyjnych o Afryce (w tym jednego o Kamerunie)

- 2 spotkania z dziećmi, w przedszkolu w Kościerzynie – o Kamerunie, w przedszkolu w Bertoua o Polsce; akcja robienia zdjęć

- wystawa zdjęć polskich i kameruńskich dzieci

- przygotowanie 3 artykułów o systemie wczesnej edukacji w Kamerunie i o projekcie

Agnieszka Podzielińska (wolontariuszka w projekcie) jest studentką V roku glottodydaktyki (kierunku nastawionego na nauczanie języka angielskiego w klasach nauczania początkowego I-III). Posiada duże doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Współpracowała z takimi instytucjami jak: Tęczowy ogród, przedszkole dwujęzyczne oraz Przedszkole „Dzieci Świata”. Podczas studiów była zaangażowana w działalność Koła Edukacji Międzykulturowej, w ramach którego współorganizowała inicjatywy edukacji globalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Kontakt:

Koordynatorka Projektu: Aleksandra Gutowska, aleksandra.gutowska@kulturyswiata.org,

Wolontariuszka Projektu: Agnieszka Podzielińska, agnieszka.podzielinska@kulturyswiata.org.

Patronami medialnymi projektu są:

                    

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 roku