Kultura świata

Multimedialna biblioteka w Moshi

Udostępnij

Multimedialna biblioteka w Moshi

Czas realizacji: czerwiec - grudzień 2013

Partner w projekcie: Mawenzi Teachers' Resource Center w Moshi

Miejsce realizacji: Moshi (północna Tanzania), Polska (głównie Warszawa)

Cel ogólny projektu: zwiększenie możliwości kształcenia w mieście i dystrykcie Moshi. Projekt zakłada wsparcie funkcjonowania biblioteki poprzez szkolenia pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz akcje i zajęcia animujące różne grupy (młodzież, nauczycieli) wokół biblioteki.

Cele bezpośrednie projektu: 

1 . Podniesienie kompetencji pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Moshi w zakresie zarządzania biblioteką multimedialną;
2 . Upowszechnienie wśród nauczycieli różnego rodzaju szkół w dystrykcie Moshi technologii informatycznych w zarządzaniu placówkami edukacyjnymi i w edukacji;
3 . Promocja czytelnictwa wśród młodzieży licealnej ze szkół w Moshi;
4 . Wypracowanie akcji i programów promujących czytelnictwo w szkołach wśród nauczycieli różnego rodzaju szkół w dystrykcie Moshi;
5 . Zwiększenie wiedzy uczniów i nauczycieli wybranych polskich szkół na temat problemów rozwojowych Tanzanii z perspektywy jej mieszkańców.

Działania projektu:

1 . Szkolenie przedwyjazdowe
2 . Szkolenie poprzyjazdowe i językowe
3 . Konsultacje dla pracowników CDN
4 . Szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystywania najnowszych technologii w edukacji
5 . Akcje promujące czytelnictwo wśród młodzieży
6 . Opracowanie akcji i programów promujących czytelnictwo dla szkół w Moshi oraz organizacja seminarium dla nauczycieli
7 . Inicjatywa edukacyjna
8 . Promocja projektu

 

Wolontariuszka projektu: Magda Kołba

Pytania należy kierować do: aleksandra.gutowska@kulturyswiata.org

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2013 roku