Kultura świata

Odpowiedzialna turystyka w szkołach

Udostępnij

Odpowiedzialna turystyka w szkołach

Czas realizacji: sierpień – listopad 2012
Miejsce realizacji: Jelenia Góra, Dobków, woj. Dolnośląskie
Partnerzy projektu: Centrum Inicjatyw UNESCO z Wrocławia (www.unescocentre.pl) oraz Ekomuzeum w Dobkowie


Cele bezpośrednie:
1. Pokazane najnowszych trendów w turystyce, najprężniej rozwijającej się gałęzi gospodarki światowej, z naciskiem na występujące współzależności pomiędzy mieszkańcami globalnej Północy i globalnego Południa (w sferze kulturowej, środowiskowej i ekonomicznej) oraz przełamywanie stereotypów i uprzedzeń;
2. Promowanie krytycznego myślenia wśród odbiorców projektu i zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy;
3. Przygotowanie ciekawych materiałów edukacyjnych dostosowanych w treści do wytycznych zawartych w nowej podstawie programowej oraz prezentujących perspektywę Globalnego Południa;
4. Promowanie zaangażowania nauczycieli, dzieci i młodzieży zmierzającego do samodzielnego działania sprzyjającego stawianiu czoła wyzwaniom globalnym.

Działania projektu:
- szkolenie dla min. 14 nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Jeleniej Góry i okolic;
- konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji o odpowiedzialnej turystyce, dostosowany w treści do wytycznych zawartych w podstawie programowej;
- przygotowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych (scenariusze zajęć, plansze edukacyjne) oraz rozbudowa strony internetowej, www.odpowiedzialna-turystyka.pl;
- organizacja działań edukacyjnych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w szkołach w Jeleniej Górze i w okolicach oraz w Ekomuzeum w Dobkowie.

 

Pytania należy kierować do: marta.jackowska@kulturyswiata.org

 

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.