Kultura świata

Partnerstwo miast na rzecz zrównoważonego rozwoju

Udostępnij

Partnerstwo miast na rzecz zrównoważonego rozwoju

Czas realizacji: sierpień - listopad 2013
Miejsce realizacji: Płock i okoliczne miejscowości
Partnerzy: Urząd Miasta w Płocku

 

Cele bezpośrednie:

1. Zapoznanie młodzieży z zagadnieniem zrównoważonego rozwoju na przykładzie lokalnym (Płock) i w wymiarze bardziej globalnym (Rustavi) poprzez wyjaśnienie przyczyn i konsekwencji podejmowanych przez miasta wspólnych działań;
2. Wykorzystanie metody gry miejskiej, do pokazania wzajemnych podobieństw i różnic oraz współzależności pomiędzy partnerskimi miastami w Polsce i w Gruzji (głównie w zakresie przemian społeczno-gospodarczych);
3. Nakłonienie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy, przetwarzania informacji i wyciągania wniosków, a także pogłębionego, nie opartego na stereotypach, zainteresowania Gruzją i jej mieszkańcami poprzez jej aktywny udział w działaniach projektu (projekt i prowadzenie gry miejskiej, olimpiada wiedzy o Gruzji).

Działania projektu:

1. Przygotowanie artykułów tematycznych na strony internetowe;
2. Warsztaty o zrównoważonym rozwoju i współpracy miast w dwóch Zespołach Szkół w Płocku;
3. Warsztat z liderami młodzieżowymi, którego celem będzie przygotowanie gry miejskiej;
4. Wydanie gry miejskiej;
5. Wydarzenia w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej (olimpiada wiedzy o Gruzji i zrównoważonym rozwoju, gry miejskie i Dzień Gruziński)

 

Pytania należy kierować do: aleksandra.gutowska@kulturyswiata.org

 

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.