Kultura świata

Poprawa w dostępie do opieki zdrowotnej w mieście i dystrykcie Mwanga

Udostępnij

Poprawa w dostępie do opieki zdrowotnej w mieście i dystrykcie Mwanga

Czas realizacji: luty 2014 - grudzień 2015

Partner projektu: Grail Sisters w Mwandze

Miejsce realizacji: Mwanga (północna Tanzania), Warszawa 

 

Opis projektu:

Projekt: Poprawa w dostępie do opieki zdrowotnej w mieście i dystrykcie Mwanga będzie realizowany od lutego 2014 roku do końca grudnia 2015 roku. Projekt dotyczy polepszenia możliwości leczenia mieszkańców miasta i dystryktu Mwanga, a w szczególności kobiet ciężarnych, matek (głównie w okresie połogu), niemowlaków i dzieci poniżej piątego roku życia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodka zdrowia, zakup sprzętu i dwukołowych ambulansów, a także działania szkoleniowe ukierunkowane na doskonalenie jakości oferowanych usług medycznych i edukacyjne stawiające sobie za cel podniesienie świadomości i poziomu wiedzy wśród kobiet ciężarnych i młodych dziewcząt. W chwili obecnej istnieje potrzeba poszerzenia wachlarza usług medycznych prowadzonych przez ośrodek zdrowia Neema w zakresie ochrony zdrowia okresu okołoporodowego oraz zdrowia noworodków, w szczególności wcześniaków. Brakuje możliwości przeprowadzania zabiegów cesarskiego cięcia, jak również zabiegów łyżeczkowania ścian kanału szyjki macicy i jamy macicy, wycięcia macicy z dostępu brzusznego oraz zamknięcia przetoki pęcherzowo-pochwowej.
Projekt zawiera także komponent edukacji globalnej, który będzie realizowany w Polsce. Działania te dotyczą wybranych kulturowych aspektów zdrowia reprodukcyjnego kobiet (na przykładzie Tanzanii, Kenii, Wietnamu i Czeczenii), a zatem są ściśle powiązane z tematyką projektu.

 

Koordynatorka projektu: Aleksandra Gutowska (aleksandra.gutowska@kulturyswiata.org)

Koordynatorka komponentu edukacji globalnej: Magda Kołba (magda.kolba@kulturyswiata.org)

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 i 2015 roku