Kultura świata

Teatr dla Edukacji

Udostępnij

Teatr dla Edukacji

Czas realizacji: sierpień - listopad 2013
Miejsce realizacji: małe miejscowości powiatu warszawskiego zachodniego (Ożarów Mazowiecki, Radzików, Józefów, Leszno, Święcice, Umiastów, Leszno)
Partnerzy projektu: Biblioteka powiatowa w Ożarowie Mazowieckim / Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Moshi (Tanzania)

 

Cele bezpośrednie projektu:

1. Podniesienie świadomości dzieci i ich nauczycieli na temat wybranych problemów globalnych związanych z edukacją, z naciskiem na tłumaczenie ich przyczyn i konsekwencji;
2. Wypracowanie atrakcyjnych metod edukacyjnych wykorzystujących elementy edukacji artystycznej oraz koncepcję teatru dla rozwoju umożliwiających skuteczne i efektywne przekazywanie treści edukacji globalnej dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
3. Przybliżenie perspektywy Globalnego Południa poprzez wykorzystanie koncepcji teatru dla rozwoju w działaniach edukacji globalnej oraz kontakt z rówieśnikami z Tanzanii;
4. Motywowanie do osobistego zaangażowania poprzez przygotowanie materiałów edukacyjnych dla rówieśników w Tanzanii oraz aktywny udział w wydarzeniach w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.

Działania projektu:

1. Przygotowanie scenografii, scenariusza oraz narracji przedstawienia;
2. Zaprezentowanie teatrzyku w 4 placówkach edukacyjnych i przeprowadzenie warsztatów plastycznych (dla min. 8 grup przedszkolaków);
3. Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla rówieśników w Tanzanii;
4. Przygotowanie plansz edukacyjnych oraz strony internetowej o teatrze dla rozwoju;
5. Wydarzenia w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej - osobiste zaangażowanie na rzecz edukacji w Tanzanii;
6. Przygotowanie artykułów o metodzie teatru dla rozwoju w edukacji globalnej na przykładzie projektu.

 

Pytania należy kierować do: aleksandra.gutowska@kulturyswiata.org

Przedstawienia animują: Patrycja Zandberg i Malwina Wochowska

 

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.