Kultura świata

Teatr dla Edukacji II

Udostępnij

Teatr dla Edukacji II

Projekt Teatr dla Edukacji II jest kontynuacją projektu Teatr dla Edukacji realizowanego w 2013 roku (http://www.teatrzyk.kulturyswiata.org/)

Czas realizacji: sierpień - listopad 2014

Miejsce realizacji: wybrane miejscowości powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Gminy Garwolin.


Projekt zakłada promocję wiedzy o wybranych problemach z zakresu edukacji globalnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat) ich nauczycieli i rodziców przy wykorzystaniu atrakcyjnych metod edukacyjnych. Główne działania projektowe oparte będą na wykorzystaniu inscenizacji teatrzyku kukiełkowego pt. „Rafiki mój przyjaciel z Afryki”, skierowanego do przedszkolaków. W pierwszym etapie wydane zostaną ilustrowane książeczki z ćwiczeniami oraz audiobook z tekstem przedstawienia. Każdy spektakl poprzedzony będzie spotkaniem wprowadzającym dla nauczycieli. Merytoryczne przygotowanie nauczycieli ma wpłynąć na świadome wdrożenie dzieci do właściwego odbioru proponowanego przedstawienia. Po przedstawieniu każde dziecko otrzyma na własność książeczkę oraz audiobook. Takie atrakcyjne materiały ułatwią nauczycielom samodzielne podejmowanie zagadnień z zakresu edukacji globalnej.  
Zostanie również ogłoszony konkurs plastyczny dla chętnych dzieci i ich rodziców, pod hasłem: „Podziel się edukacją”, polegający na własnoręcznym wykonaniu pomocy dydaktycznych dla dzieci z Tanzanii. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni a prace wysłane do przedszkola w Tanzanii. Wszystkie informacje z poszczególnych etapów działań będą na bieżąco umieszczane na portalu społecznościowym Facebook.

 

Pytania należy kierować do Patrycji Zandberg: patrycja.zandberg@kulturyswiata.org

 

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.