Kultura świata

Zaproszenie na kurs metodologii rozpowszechniania treści postwzrostowych w Berlinie 20-23 luty 2014

Udostępnij

Zaproszenie na kurs metodologii rozpowszechniania treści postwzrostowych w Berlinie 20-23 luty 2014

Nasz postwzrostowy międzynarodowy project “GROWL – Lerning more GROWing Less” nabiera formy (ogólny opis projektu poniżej)

Mamy już ustalony wstępny program kursów w ośmiu różnych krajach europejskich na różne tematy związane z postwzrostem. Planowane są trzy rodzaje kursów (podróż i uczestnictwo gratis):
− TTT – train the trainer, czyli metodologia multiplikacji zdobytej wiedzy w kontekście postwzrostu (Berlin luty 2014). Można się już zgłaszać pod mailem: postwzrost@wp.pl. 

Poniżej więcej na temat idei kursu i preferencji, co do profilu uczestników. 
− Core degrowth module – czyli podstawowe założenia postwzrostu (Francja maj 2014)
− Poszczególne tematy związane z postwzrostem, np:
o Budowanie lokalnych alternatyw (Local economic alternatives), 11-15 czerwca 2014, Czechy,
o Społeczny wymiar agro-ekologii (Social dimension of agroecology), listopad 2014, Belgia,
o Gender, opieka, budowanie wspólnot (Gender, Childcare and Community Building), styczeń 2015, Niemcy,
o Postwzrost i rolnictwo (Degrowth and Agriculture), marzec 2015, Polska,
o Praca a postwzrost (Work in a degrowth society), kwiecień/maj 2015, Austria,
o Polityka centralna a degrowth (Degrowth Public Policies,) lipiec 2015, Portugalia,
o Lokalna ekonomia, Grecja 2015


Opis projektu
GROWL (“Learning more, GROWing Less) to europejski projekt mający na celu budowanie partnerstwa pomiędzy społeczeństwem obywatelskim (organizacjami, ruchami społecznymi, jednostkami) a komórkami akademickimi w celu poszukiwania i rozpowszechniania rozwiązań mających odpowiadać na ekonomiczny i ekologiczny kryzys. W projekcie biorą udział: przedstawiciele rolnictwa ekologicznego i innych alternatywnych form produkcji i dystrybucji jedzenia, teoretycy postwzrostu (ang. degrowth) oraz organizacje obywatelskie zajmujące się edukacją. Projekt ma za zadanie połączyć te trzy grupy tworząc i realizując postwzrostowy program szkoleń dla animatorów, edukatorów i aktywistów.  http://co-munity.net/growl.
Wyszkoleni  podczas  realizacji projektu trenerzy stworzą sieć edukatorów obejmującą  wiele  krajów Europy i będą do dyspozycji organizacji obywatelskich i  edukacyjnych. Tworzony  w trakcie projektu  program szkoleń na temat  zrównoważonego postwzorstu  obejmuje  trzypoziomy (teoretyczny,  praktyczny i polityczny) i ma na celu   rozszerzyć i zintegrować  istniejące już kursy i praktyczne   doświadczenia/inicjatywy społeczne.  Program szkoleń składa się z modułu   podstawowego (teoria i źródła  postwzorstu) oraz 9 modułów tematycznych

Polski partner Fundacja  Kultury Świata odpowiedzialny jest za zorganizowanie na poczatku 2015 roku, modułu pod tytułem:  „Resilient food production and distribution” – „Alternatywne sposoby  produkcji i dystrybucji jedzenia w dobie kryzysu” a wspierające go inicjatywy to:

1) Grupa postwzrost: http://postwzrost.wordpress.com/

2) Kooperatywa Spożywcza Dobrze: http://www.dobrze.waw.pl/

3) Grupa Rolnictwo Wspierane przez Społeczność Świerże Panki http://www.rws.waw.pl/Idea kursów
Idea jest taka, żeby te kursy były czymś w rodzaju pilotażu możliwego do powielenia przez nas w naszych krajach. Będziemy więc nie tylko uczącymi się, ale i tworzącymi poszczególne bloki tematyczne. TTT ma na celu przygotowanie metodologiczne przyszłych „trenerów” czy też „multiplikatorów”, Core module ma na celu wprowadzić w teorię postwzrostu, a pozostałe tematy w konkretne przykłady praktyk.

Uczestnictwo w kursach jest generalnie pokrywane przez organizatorów (przejazd, nocleg, wyżywienie). Możliwe, że przy niektórych inicjatywach będziemy prosić o niewielki wkład finansowy (opłata za uczestnictwo – między 10-30 euro), jeśli nie uda się pokryć wszystkich wydatków z projektu. Chcemy także, żeby wyjazd każdego z uczestników wiązał się „darowizną” (min. 50 Alt) na polskie konto projektu na Wymienniku. W ten sposób będziemy zarabiać na te elementy naszego kursu w Polsce, na które nie mamy finansowania.

Zapraszamy do udziału w projekcie i w kursach. Najbliższa okazja to 20- 23 luty 2014. Kurs TTT w Berlinie będzie poświęcony metodologii. Niemniej jednak, nie można mówić o metodologii w oderwaniu od tematu więc posłużymy się przykładem tematu zrównoważonych miast.

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest zastosowanie zdobytej wiedzy w najbliższej przyszłości, a więc zorganizowanie spotkania/warsztatu/szkolenia czy innego rodzaju wydarzenia upowszechniającego treści przekazane na kursie.

Szczegóły na temat najbliższego kursu:

Temat: Blending a Degrowth Focus into the Train-the-trainer (TTT) Course.
This course will take place in February in Berlin over 4 days (Thurs to Sun, Feb. 20-23).  It will have 3 parts/goals:
1) to pilot a degrowth lite orientation for future trainers

2) to pilot a sustainable urban sites training for future trainers

3) to train GROWL partner organizations to develop their own train-the-trainer modules based on their own individual special focus

The degrowth TTT would generally be about producing, consuming, less. It would be about "deteaching" lots of dependency behaviours, challenging lots of information (have a critical mind set), delearning to produce more useless and destructive stuff, while for sure still about learning more of alternatives, producing more in alternative ways, but having a strong questioning of what we wish to learn, what we wish to produce, identifying our needs, questioning the satisfiers, developing a capacity to simplify within a large vision. It would also be about identifying the degrowth trainings, the degrowth possibilities in every context where we are.