Kultura świata

Dorota Woroniecka-Krzyżanowska

Udostępnij

Dorota Woroniecka-Krzyżanowska

Dorota Woroniecka-Krzyżanowska – współpracowniczka, doktor nauk społecznych i pracownik naukowy Katedry Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentka socjologii oraz arabistyki w Uniwersytecie Warszawskim, a także Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (IFiS PAN), gdzie obroniła doktorat o doświadczeniu długotrwałego uchodźctwa. Stypendystka Centre for Conflict Studies na Utrecht University (2006-2007) i Refugee Studies Centre na Uniwersytecie Oksfordzkim (2012). Realizowała samodzielne projekty badawcze finansowane z różnych źródeł (m.in. Narodowe Centrum Nauki). Angażowała się także w projekty rozwojowe na rzecz palestyńskich szermierzy, a w 2011 roku była wolontariuszką w ramach programu: Wolontariat Polska Pomoc 2011, w obozie dla uchodźców w Autonomii Palestyńskiej.