Kultura świata

Monika Sobieraj

Udostępnij

Monika Sobieraj

Monika Sobieraj - współpracowniczka, ukończyła Studia nad Afryką i Bliskim Wschodem, a także Kulturoznawstwo oraz Europeistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania związane z tematyką pomocy humanitarnej i działalności prospołecznej rozwijała podczas stażu w Departamencie Współpracy Rozwojowej MSZ oraz praktyk odbytych w organizacjach pozarządowych. Dążąc do pogłębienia wiedzy z zakresu problemów z jakimi borykają się tzw. kraje globalnego południa, ukończyła kurs „Challenges of Global Poverty”. Prywatnie - miłośniczka dalekich podróży i fotografii reportażowej. Swoje zdolności fotograficzne rozwijała podczas licznych kursów i szkoleń. W FKS jest grafikiem i koordynatorką projektów.