Kultura świata

Broszura edukacyjna dla nauczycieli

Udostępnij

2016-11-26

Fundacja Kultury Świata stworzyła broszurę edukacyjną skierowaną do nauczycieli i pedagogów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy w ramach dydaktyki korzystają z zasobów edukacji globalnej. Broszura została przygotowana w ramach projektu “Innowatorzy społeczni a problemy globalne”, którego celem jest ukazanie wpływu globalnych procesów na jednostkę, szerzenie wiedzy na temat wybranych problemów z jakimi borykają się kraje globalnego Południa i globalnej Północy oraz aktywizacja młodzieży na rzecz zmian społecznych. Założeniem Publikacji jest zwiększenie świadomości zarówno uczniów jak i nauczycieli na temat wybranych problemów o charakterze globalnym. Ćwiczenia mają na celu rozwijanie u młodzieży umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, samodzielnego wyszukiwania i przetwarzania informacji, a także zachęcają uczniów do podejmowania prób samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów społecznych.

Zakres tematyczny niniejszej publikacji obejmuje zagadnienia społeczne, kulturowe i ekonomiczne państw globalnego Południa i globalnej Północy na przykładzie Nigerii i Polski, oraz jest zgodny z podstawą programową szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla uczniów i uczennic od 13. roku życia.  Publikacja stanowi spójną całość z trzema krótkimi filmami dokumentalnymi, powstałymi w ramach projektu “Innowatorzy społeczni a problemy globalne”. Filmy dostępne są w online, pod wskazanymi linkami: 

„Eko-farma” https://www.youtube.com/watch?v=uytihZvm3zI

„Siła kobiet” https://www.youtube.com/watch?v=B0flu3Vov1s

"Razem" https://www.youtube.com/watch?v=L_RsSY4i82U

 

POBIERZ BROSZURĘ

 

Projekt jest współfinansowany wramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

Broszura "Innowatorzy społeczni a problemy globalne" jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorek i Fundacji Kultury Świata.