Kultura świata

Dokumenty

Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok (do 26 września 2021)

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok (do 26 września 2021)

Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie merytoryczne_2018.pdf

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok - Bilans

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok - Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok - Rachunek wyników