Kultura świata

Ludzie

Aleksandra Gutowska

Aleksandra Gutowska

Aleksandra Gutowska – prezeska zarządu Fundacji, z wykształcenia politolog i afrykanistka, stypendystka w INALCO w Paryżu, studentka studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Odbyła staż w ambasadzie RP w... czytaj więcej...

Karolina Łągiewka

Karolina Łągiewka

Karolina Łągiewka - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, z wykształcenia ekonomistka z ponad 6-letnim doświadczeniem w administracji publicznej, w tym w KE w zakresie polityki zdrowia publicznego; od ponad 3 lat z pasją i aktywnie zaangażowana w... czytaj więcej...

Galia Chimiak

Galia Chimiak

Galia Chimiak - członkini Komisji Reiwzyjnej, socjolożka zatrudniona na stanowisko profesora w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Interesuje się zagadnieniami związanymi z organizacjami pozarządowymi oraz współpracą rozwojową.... czytaj więcej...

Aleksandra Kraszkiewicz

Aleksandra Kraszkiewicz

Aleksandra Kraszkiewicz - członkini Komisji Rewizyjnej, z wykształcenia prawnik i socjolog przyprawiony podyplomem polityka i zarządzacza projektami rozwojowymi. Od 2012 roku doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, aktywnie... czytaj więcej...