Kultura świata

Aleksandra Kraszkiewicz

Udostępnij

Aleksandra Kraszkiewicz

Aleksandra Kraszkiewicz - członkini Komisji Rewizyjnej, z wykształcenia prawnik i socjolog przyprawiony podyplomem polityka i zarządzacza projektami rozwojowymi. Od 2012 roku doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, aktywnie zaangażowana w różnorodne inicjatywy społeczne i wolontariackie w tym m.in. jako trenerka i facylitatorka. W ramach studiów magisterskich praktykantka w zagranicznych organizacjach pozarządowych, zajmujących się projektowaniem oraz implementacją projektów rozwojowych. Entuzjastka jakościowych badań społecznych i antropologii kulturowej. Od lutego 2018 roku pracuje w irlandzkiej organizacji Concern Worldwide na stanowisku specjalistki ds monitoringu i ewaluacji.