Kultura świata

Cykl webinarów pt. Myślenie wizualne w edukacji globalnej - listopad

Udostępnij

2020-11-03

Czym jest obrazkowy storytelling?

Czym są metafory i czemu ich używanie sprzyja kształtowaniu percepcji i doświadczenia?

Jak się robi notatki wizualne?

Jak zbudować swój bank ikon?

Czemu notatki wizualne są dobrym narzędziem komunikacji i edukacji?

Czemu notatki wizualne są dobrym narzędziem komunikacji i edukacji?

A czemu warto? bo na notowanie wizualne rozwija takie umiejętności jak:

Aktywne słuchanie – musisz słuchać i rozumieć co jest istotą wypowiedzi by ją zanotować;

Myślenie analityczne – musisz analizować i dokonywać syntezy by notatka stanowiła całość;

Myślenie krytyczne – musisz dokonywać selekcji informacji;

Abstrahowanie i percepcja – musisz zdecydować które informacje są bardziej, a które mniej istotne;

Kreatywność i twórczość – musisz stworzyć coś wizualnie ciekawego i innowacyjnego;

Na podstawie książki Natalii Mikołajek pt. „Notatki wizualne”

Webinary są organizowane w ramach projektu "Myślenie wizualne w edukacji globalnej"

Projekt jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2020 roku