Kultura świata

Place zabaw dla dzieci w pobliżu hal przetwórstwa

Udostępnij

2020-11-10

W ramach projektu „Rozwój sektora przetwórstwa orzechów nerkowca w dystrykcie Mkuranga - kontynuacja” stworzyliśmy dwa place zabaw w pobliżu dwóch hal przetwórstwa wybudowanych w wioskach Kisiju i Mwanambaya. Dzięki nim kobiety opiekujące się dziećmi do piątego roku życia mogą podjąć się pracy przy przetwórstwie orzechów nerkowca gdyż ich dzieci w tym czasie znajdują się pod opieką jednej z nich na placu zabaw znajdującym się w pobliżu.

Place zabaw są przestrzenią dla wczesnej edukacji i rozwoju dzieci w wieku 1-5 lat. W krajach rozwijających się takich jak Tanzania, istnieje niewiele przestrzeni umożliwiających dzieciom bezpieczną i kreatywną zabawę na świeżym powietrzu. W większości rodzin dzieci pomagają w obowiązkach domowych już od najmłodszych lat – czy to w ubogich wioskach takich jak Kisiju czy Mwanambaya czy w szybko rozrastających się miastach takich jak Dar es Salaam. Dziewczynki opiekują się rodzeństwem, a chłopcy w uprawie roli czy drobnym handlu prowadzonym przez rodziców. Przestrzeń wokół przedszkoli czy szkół nie jest natomiast odpowiednio przygotowana do tego by dzieci w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych mogły bawić się i uczyć na świeżym powietrzu.

Według badań przeprowadzonych przez Bank Światowy kreatywne zabawy, w tym te na placach zabaw, w najwcześniejszych latach życia mają przełożenie na sukcesy dzieci w późniejszych latach życia (World Bank, World Development Report 2015). Umożliwiają one rozwój umiejętności poznawczych i społecznych, które pomagają w radzeniu sobie zarówno w szkole, jak i w życiu zawodowym. Możliwość takiej zabawy, zarówno w przedszkolach jak i w szkołach (w szczególności na etapie wczesnej edukacji), zwiększa ilość czasu spędzonego w placówkach edukacyjnych i ogólną chęć i zaangażowanie w naukę. Przy czym należy podkreślić, że badania prowadzone w krajach rozwiniętych dają takie same rezultaty, jak te prowadzone w krajach rozwijających się.

Artykuł na podstawie broszury „The case for play” wydanej przez organizację Playground Ideas i dostępnej do pobrania na stronie internetowej tej organizacji: https://playgroundideas.org/.

 

Projekt jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2020 roku