Kultura świata

Strona internetowa o myśleniu wizualnym w edukacji globalnej

Udostępnij

2020-09-18

W ramach projektu „Myślenie wizualne w edukacji globalnej” uruchomiliśmy stronę internetową zawierającą informacje o tym czym jest myślenie wizualne i czemu ta umiejętność staje się istotna w edukacji, w tym w edukacji globalnej (adres strony: www.wizualnie.kulturyswiata.org).

Myślenie wizualne to w najprostszych słowach myślenie obrazami. Jak pisze Natalia Mikołajek, „myślenie wizualne to sposób organizacji myśli, który za pomocą wizualizacji usprawnia przyswajanie, przetwarzanie, tworzenie i komunikację zarówno prostych jak i złożonych treści” (Mikołajek, 2018, s. 10). Łatwiej rozumiemy i przyswajamy różne treści gdy są one przedstawione jako połączenie słów i obrazów – jest to tzw. kodowanie dwukanałowe, gdy uaktywnia się zarówno werbalny jak i wizualny kanał percepcji.

Myślenie wizualne w edukacji globalnej ułatwia zrozumienie skomplikowanych zjawisk, gdyż ich wizualizacja pozwala na dostrzeżenie związków przyczynowo - skutkowych zarówno na przestrzeni długiego okresu np. kilku wieków, jak i w skali całego świata. Przedstawianie abstrakcyjnych pojęć, które bardzo często nie dotyczą nas bezpośrednio co dodatkowo utrudnia ich właściwą percepcję, przy pomocy prostych rysunków, także sprzyja ich lepszemu rozumieniu i przyswajaniu.

Żyjemy w erze, w której obraz zdominował słowo. Myślenie wizualne to zestaw umiejętności które wyczulają nas na rozumienie obrazów, co pozwala na uchronienie się przed manipulacją, uczy odróżniania prawdziwych informacji wizualnych od tych nieprawdziwych, a także nadawania im hierarchii ważności.

Oprócz strony internetowej wydaliśmy podręcznik „Myślenie wizualne w edukacji globalnej” oraz zestaw 50 ikon, które oferujemy trenerkom i trenerom z miejscowości poniżej 500 tysięcy mieszkańców. Można je zamawiać kontaktując się mailowo z koordynatorką projektu: aleksandra.gutowska@kulturyswiata.org.

 

Projekt jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2020 roku