Kultura świata

Test wiedzy dla młodzieży

Udostępnij

2018-11-29

Drogie Nauczycielki i Drodzy Nauczyciele!
Drodzy Rodzice!

Zachęcamy młodzież w wieku 14 lat i więcej do rozwiązania testu (wielokrotnego wyboru) na temat kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem miast, w szczególności – Dakaru (Senegal), Lagos (Nigeria), Nairobi (Kenia). Młodzież rozwiązując test, który składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru, może jednocześnie szukać odpowiedzi w Internecie.

Zachęcamy nauczycieli do zrobienia testu z uczniami w trakcie lekcji informatyki, wiedzy o społeczeństwie czy podczas godziny wychowawczej, a rodziców w trakcie jednego z weekendów.

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM TESTU: test wiedzy przeznaczony jest dla uczniów szkół licealnych.

NAGRODY: 150 najlepszych uczestników testu otrzyma w nagrodę małą grę edukacyjną typu "tabu". Nagrody zostaną rozesłane do szkół, a następne rozdane przez nauczycieli.

CZAS: na rozwiązanie testu przeznaczone jest 25 minut.

ŹRÓDŁA: szukając odpowiedzi na poszczególne pytania uczestnicy mogą korzystać z informacji znajdujących się w Internecie.

TERMIN: test jest aktywny do 15 grudnia 2018 roku

KONTAKT: w przypadku pytań prosimy o kontakt z Fundacją „Kultury Świata” pod adresem: kulturyswiata@gmail.com

 

BY ROZPOCZĄĆ TEST KLIKNIJ NA LINK: https://kulturyswiata.testportal.pl/

HASŁO: afryka

 

Niniejszy test wiedzy jest częścią międzynarodowego projektu edukacyjnego BUILD Solid Ground. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.