Kultura świata

Wolontariat zagraniczny

Udostępnij

Wolontariat zagraniczny

Oto kilka możliwości wyjazdu na wolontariat zagraniczny:

1. WOLONTARIAT EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI

EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI (EKS) to uruchomiona w grudniu 2016 roku inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu umożliwienie młodym ludziom uczestniczenia w działaniach solidarnościowych w krajach Unii Europejskiej. EKS umożliwia uczestniczenie w wolontariacie trwającym od 2 do 12 miesięcy osobom w wieku od 1 do 30 lar.

Fundacja „Kultury Świata” chce wysyłać na wolontariaty w szczególności osoby w wieku 18-30 lat mieszkające w powiecie piaseczyńskim, w którym organizacja ma swoją siedzibę.

Chcemy wysyłać osoby zarówno na wolontariat krótkoterminowy jak i długoterminowy, indywidulany jak i grupowy. W szczególności chcemy wysyłać młodych ludzi na wolontariaty do domów kultury, prywatnych muzeów, przedszkoli, szkół, bibliotek, klubów sportowych czy innych instytucji z miast partnerskich gminy Konstancin-Jeziorna tj. Saint Germain en Laye (Francja), Pisogne (Włochy), Nowa Wilejka (Litwa), Krzemieniec (Ukraina), Cēsis (Łotwa), Hranice (Czechy), Denzlingen  (Niemcy), jak i do organizacji mających podobne cele do Fundacji „Kultury Świata” takich jak, włączanie społeczne przyjmowanie i integracja uchodźców i imigrantów oraz edukacja globalna i międzykulturowa, w różnych częściach Europy. Będziemy starali się publikować od początku 2022 roku listę instytucji, do których najchętniej będziemy wysyłać wolontariuszy.

Kryteria i zasady udziału w konkretnym projekcie będą ustalane przez instytucje goszczące, choć udział w programie będzie otwarty dla każdej osoby chcącej zdobyć ciekawe doświadczenie dające możliwość rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego i zawodowego.

A. PROPOZYCJE WOLONTARIATU W RAMACH WSPÓŁPRACY MIAST PARTNERSKICH KONSTANCINA-JEZIORNY
B. PROPOZYCJE WOLONTARIATU W RAMACH SIECI WSPÓŁPRACY FUNDACJI "KULTURY ŚWIATA"

 

Źródła:
materiały opracowane przez stowarzyszenie „Jeden Świat” (www.jedenswiat.org.pl) www.polskapomoc.gov.pl
www.mlodziez.org.pl
www.ec.europa.eu