Kultura świata

Innowatorzy społeczni a problemy globalne

Udostępnij

Czas realizacji: wrzesien - listopad 2016

Miejsce realizacji: Nigeria, Polska (woj. pomorskie oraz kujawsko-pomorskie)

Opis projektu: Projekt “Innowatorzy społeczni a problemy globalne” zakłada ukazanie wpływu globalnych procesów na jednostkę oraz szerzenie wiedzy na temat wybranych problemów globalnych występujących zarówno w krajach tzw. Globalnego Południa, jak i tzw. Globalnej Północy, poprzez nakręcenie trzech 9 minutowych filmów, z których każdy będzie przedstawiał historie dwóch innowatorów społecznych (jeden bohater z Nigerii, jeden z Polski) zajmujących się działalnością prospołeczną o zbliżonym charakterze. W ten sposób powstaną 3 filmy o różnej tematyce: równouprawnienie kobiet, zrównoważone rolnictwo oraz podejmowanie działań z zakesu ekonomii społecznej. Kolejnym kluczowym elementem projektu będzie stworzenie broszury informacyjno-edukacyjnej, zawierającej zarówno wprowadzenie w kontekst społeczno-kulturowy i ekonomiczny Nigerii jak też szereg ćwiczeń, które beda mogli wykorzystywać nauczyciele podczas zajęć lekcyjnych z uczniami szkół gimnazjalnych i licealnych w Polsce. Ważnym elementem projektu będą także liczne spotkania oraz warsztaty: warsztaty w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim, przygotowane zarówno w oparciu o przygotowane wcześniej filmy jak i broszurę; trzy akcje w trzech szkołach aktywizujące młodzież do działania, trzy spotkania na uczelniach wyższych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, podczas których odbędzie się wykład wprowadzający w kontekst nigeryjski, projekcja filmów, telekonferencja z bohaterami z Nigerii i dyskusja z polskimi innowatorami społecznymi.

Koordynatorka projektu: Monika Sobieraj (monika.sobieraj@kulturyswiata.org)

 

Projekt jest współfinansowany przez Fundacje Edukacja dla Demokracji w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 roku