Kultura świata

Innowatorzy społeczni a problemy globalne - edycja II

Udostępnij

Czas realizacji: maj - listopad 2017

Miejsce realizacji: Białoruś, Ugadnda, Polska

Opis projektu: Projekt “Innowatorzy społeczni a problemy globalne - Edycja II” stanowi nową odsłonę ubiegłorocznego projektu z zakresu edukacji globalnej, dotyczącego innowatorów społecznych z Polski i Nigerii. Tegoroczny projekt zakłada ukazanie wpływu globalnych procesów na jednostkę oraz szerzenie wiedzy na temat wybranych problemów występujących zarówno w krajach tzw. globalnego Południa i globalnej Północy. W tym celu przygotujemy trzy ok. 10 min. filmów, z których każdy będzie przedstawiał 2 innowatorów społecznych (1 bohater z Ugandy, 1 z Polski) zajmujących się działalnością prospołeczną o zbliżonym charakterze. W ten sposób powstaną 3 filmy o różnej tematyce: o uchodźcach i próbie ich reintegracji, o młodzieży wywodzącej się z marginesu społeczno-ekonomicznego, o innowatorach dbających o ochronę środowiska naturalnego. Kolejnym kluczowym elementem projektu będzie stworzenie gry edukacyjnej, poruszającej tematy z zakresu edukacji globalnej i zagadnienia poruszane w filmach, związane z kontekstem ugandyjskim. Przeprowadzimy także aktywne warsztaty z potencjalnymi multiplikatorami efektów projektu tj. liderami społecznymi, pracownikami i wolontariuszami organizacji pozarządowych, którzy w swojej pracy w lokalnym środowisku będą mogli wykorzystać stworzone wcześniej materiały. Rezulaty projektu będą również upowszechniane w trakcie spotkań dla studentów na wybranych Uniwersytetach.

Koordynatorka projektu: Monika Sobieraj (monika.sobieraj@kulturyswiata.org)

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP