Kultura świata

Jakość edukacji kluczem do poprawy jakości życia

Udostępnij

Czas realizacji: lipiec - grudzień 2014

Partner projektu: Fundacja Aravindam

Miejsce realizacji: Guargon (Indie); Warszawa, Gdańsk, Kraków (Polska)

 

Skrócony opis projektu:

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji nauczycieli z indyjskiej szkoły Gurkul Kalpataru oraz zwiększenie świadomości rodzin defaworyzownych społecznie w zakresie roli edukacji w poprawie ich sytuacji społecznej i ekonomicznej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym. Będą to praktyczne zajęcia polegające na ćwiczeniach oraz wymianie doświadczeń, w wyniku których nauczyciele zmienią nawyki i dotychczasowy styl nauczania, a rodzice przekonają się o tym iż warto posyłać ich dzieci do szkoły. Projekt zakłada takze zwiększenie potencjału organizacji partnerskiej - Fundacji Aravindam, poprzez przemyślane i zaplanowane zaangażowanie zagranicznych wolontariuszy w jej działania, a takze wdrożenie systemu zarządzania pracą wolontariuszy i szkolenia dla pracowników i wolontariuszy fundacji z tego zakresu.

Integralną częścią projektu będzie inicjatywa edukacyjna realizowana w Polsce. Polega ona na wydaniu pakietu edukacyjnego bogato ilustrowanego zdjęciami o edukacji w Indiach, a także przgotowaniu i organizacji kilku spota promujących wolontariat zagraniczny, w szczególności w Indiach.

 

Wolontariusza projektu: Olga Mielnikiewicz

Koordynatorka projektu: Aleksandra Gutowska (aleksandra.gutowska@kulturyswiata.org)

Mentorka inicjatywy edukacynej: Patrycja Zandberg (patrycja.zandberg@kulturyswiata.org)

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 roku.