Kultura świata

Merytoryczne wsparcie w zakresie nauczania parazytologii (kontynuacja)

Udostępnij

Merytoryczne wsparcie w zakresie nauczania parazytologii (kontynuacja)

Czas realizacji: czerwiec – grudzień 2013

Partner projektu: Livestock Training Agency Tengeru
Miejsce realizacji: Tengeru (północna Tanzania), Warszawa

Cel ogólny projektu:  zwiększenie potencjału LITA – Tengeru, jako instytucji edukującej młodzież w zakresie rolnictwa i hodowli. Wzrost efektów kształcenia młodzieży przyczyni się do poprawy ich pozycji na rynku pracy i wpłynie na rozwój rolnictwa w Tanzanii.

Cele bezpośrednie projektu:
1. Poprawa jakości kształcenia studentów LITA Tengeru w dziedzinie nauk weterynaryjnych (szczególnie parazytologii)
2. Poprawa stanu wiedzy nauczycieli i studentów LITA Tengeru w dziedzinie parazytologii
3. Promocja idei wolontariatu zagranicznego, zwłaszcza wśród pracowników naukowych i studentów nauk weterynaryjnych

Działania projektu:
1. Przygotowanie programu nauczania parazytologii dla studentów LITA Tengeru
2. Przygotowanie programu szkoleń dla nauczycieli i studentów, bazującego na opracowanym programie nauczania
3. Realizacja cyklu szkoleń dla studentów i nauczycieli LITA Tengeru
4. Przygotowanie i przeprowadzenie inicjatywy edukacyjnej
5. Realizacja działań służących promocji projektu

 

Wolontariusz projektu: dr Maciej Klockiewicz

Pytania należy kierować do: wieslaw_ptach@sggw.pl

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 roku