Kultura świata

Multimedialna biblioteka w Moshi – szansą na rozwój regionu

Udostępnij

Multimedialna biblioteka w Moshi – szansą na rozwój regionu

Czas realizacji: kwiecień – grudzień 2012


Partner w projekcie: Mawenzi Teachers’ Resource Center w Moshi
Miejsce realizacji:
Moshi (północna Tanzania), Warszawa, podwarszawskie miejscowości (Izabelin, Konstancin-Jeziorna, Grodzisk Mazowiecki).


Cel ogólny projektu: podniesienie kompetencji oraz zwiększenie możliwości kształcenia nauczycieli w dystrykcie Moshi. Dostęp do materiałów multimedialnych oraz zwiększenie zasobów biblioteki z których będą mogli korzystać nauczyciele jak i młodzież z Moshi spowoduje podniesienie poziomu edukacji, zwiększy możliwości absolwentów szkół podstawowych i średnich w regionie dając im lepsze kwalifikacje i większe możliwości na rynku pracy. W efekcie projekt będzie miał wpływ na rozwój całego dystryktu.


Cele bezpośrednie projektu:
1. Poprawa efektywności kształcenia w Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego użytkowników Centrum;
2. Podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania biblioteką multimedialną;
3. Zwiększenie wiedzy użytkowników wybranych polskich bibliotek (dzieci, młodzieży, dorosłych) na temat rozwoju i barier rozwoju literatury w Tanzanii.


Działania projektu:
• konstrukcja multimedialnej biblioteki;
• wyposażenie pomieszczeń oraz zakup zasobów;
• szkolenia z zakresu zarządzania i wykorzystywania narzędzi informatycznych w zarządzaniu biblioteką;
• wizyta studyjna w Polsce;
• edukacja globalna: multimedialna wystawa, spotkania z afrykańską bajką dla dzieci.


Pytania należy kierować do: aleksandra.gutowska@kulturyswiata.org

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 roku.