Kultura świata

NEED szansą dla Młodych w Birmie rozbudowa infrastruktury farmy szkoleniowej i poprawa jakości kształcenia na temat zrównoważonego rolnictwa

Udostępnij

Czas realizacji: kwiecień - grudzień 2016

Partner projektu: Network for Environmental and Economic Development (NEED-Myanmar)

Miejsce realizacji: Birma/Mjanma

 

Opis projektu:

"NEED szansą dla młodych w Birmie" to projekt mający na celu poprawę jakości infrastruktury farmy szkoleniowej służącej podniesieniu kompetencji zawodowych młodych rolników w Birmie oraz zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności działań realizowanych w ramach kooperatyw i grup producenckich w sektorze rolno-spożywczym. Birma przechodzi obecnie transformację ekonomiczną i polityczną. Mimo iż 70% ludności mieszka na terenach wiejskich, a rolnictwo jest jednym z filarów gospodarki, infrastruktura służąca edukacji zawodowej w tym zakresie jest bardzo uboga, a dostęp do kształcenia ograniczony. Podniesienie świadomość społecznej w Birmie na temat zrównoważonego rolnictwa i jego wpływu na rozwój gospodarczy kraju jest kluczowe dla zwiększenie zapotrzebowania i rozwoju rynku produktów ekologicznych. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost aktywności zawodowej młodych rolników w Birmie. W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania mające na celu podniesienie jakości i rozbudowę infrastruktury w Eco Village Farm School w Hmawbi w Birmie. Zostanie wybudowany bank nasion, szklarnia, dom nauczyciela oraz zostanie przeprowadzony remont bursy męskiej i żeńskiej. Dodatkowo, w Rangunie zostaną zorganizowane warsztaty TOT „Efektywna komunikacja na rzecz wsparcia zrównoważonego rolnictwa i kooperatyw w sektorze rolnospożywczym” dla absolwentów NEED Myanmar. Ich celem jest dalsze przekazywanie nabytej wiedzy i umiejętności w efekcie multiplikacji i przeprowadzenie lokalnych kampanii społecznych podnoszących świadomość lokalnych rolników na temat alternatywnych sposobów uprawy, zorganizowanej dystrybucji plonów oraz oddolnego tworzenia kooperatyw i grup producenckich. Projekt realizowany jest przez Fundację “Kultury Świata” we współpracy z Network for Environemt and Economic Development (NEED Myanmar) z Birmy.

Menadżerka projektu: Aleksandra Minkiewicz, aleksandra.minkiewicz@kulturyswiata.org 

Koordynatorka lokalna projektu: Aye Aye Aung, ayeayeaung@kulturyswiata.org

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 roku