Kultura świata

Projekt edukacyjny: Build Solid Ground

Udostępnij

Czas realizacji: luty 2018 – październik 2020
Miejsce realizacji: cała Polska


„Do 2030 roku już ponad 60% ludzkości będzie żyło w skupiskach miejskich. W tej perspektywie 11. Cel Zrównoważonego Rozwoju, przyjęty w 2015 roku przez ONZ w ramach tzw. Agendy 2030, wskazuje na konieczność tworzenia miejsc zamieszkania odpowiednich dla życia i rozwoju ludzi. Miasta powinny stać się bardziej otwarte, bezpieczne, przystępne cenowo, zapewniać dostęp do praw własności i podstawowych usług”.

Opis projektu: BUILD Solid Ground to międzynarodowy projekt edukacyjny, realizowany w Polsce przez Habitat for Humanity Polska we współpracy z Fundacją „Kultury Świata”, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacją Inna Przestrzeń. Celem projektu jest podniesienie świadomości i wiedzy Polaków na temat wyzwań globalnego mieszkalnictwa, a także - poprzez ukazanie współzależności pomiędzy rozwojem lokalnym a rozwojem krajów Globalnego Południa - zachęcenie ich do osobistego zaangażowania w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.
W ramach projektu przewidujemy realizację różnorodnych działań z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej zarówno w szkołach podstawowych, średnich jak i na uczelniach wyższych. Planujemy przygotowanie wielu scenariuszy zajęć do wykorzystania na lekcjach historii, geografii czy języka angielskiego, organizację debat, seminariów, konkursów, organizację wystaw i przeprowadzenie kampanii informacyjnych, a także międzykontynentalne rozmowy na Skype. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Habitat for Humanity Polska: http://habitat.pl/build-solid-ground/.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Jest częścią Solid Ground, międzynarodowej kampanii rzeczniczej Habitat for Humanity, której celem jest poprawa dostępu do ziemi jako krok do uzyskania godnego miejsca do życia.