Kultura świata

Razem dla Birmy: Mjanma w działaniu (2015)

Udostępnij

Razem dla Birmy: Mjanma w działaniu (2015)

Czas realizacji: marzec 2015 - listopad 2015
Partnerzy projektu: Myanmar Journalists Union (Birma), Dreamland Art Studio (Birma), Human Dignity Film Institute (Birma) oraz Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy POLIS (Polska)
Miejsce realizacji: Rangun, Mandalay, Mytkyina (Birma)

Opis projektu:
W 2015 r. odbędą się w Mjanmie pierwsze od kilku dekad powszechne, wolne wybory do parlamentu. Będzie to wydarzenie przełomowe, kluczowe dla kierunku w jakim pójdzie proces demokratyzacji i transformacji kraju. Wiele będzie zależało od stopnia, w jakim w proces wyborczy zaangażują się obywatele i media, szczególnie na prowincji. Wiarygodna informacja dotykająca kwestii istotnych dla obywateli, wolna od państwowej propagandy, jest fundamentem budowy społeczeństwa obywatelskiego. W kraju o wciąż ubogiej infrastrukturze radio i objazdowe festiwale filmowe są kluczowym instrumentem dotarcia do jak największej liczby osób. Są też najbardziej demokratycznym medium, z którego można korzystać niezależnie od statusu społecznego czy materialnego. Projekt „Razem dla Birmy: Mjanma w działaniu” zakłada kontynuację wsparcia niezależnych dziennikarzy w regionach poprzez rozwijanie ich kompetencji w realizacji reportaży radiowych w zakresie zwiększania przejrzystości procedur i praktyk wyborczych, podnoszenie kompetencji lokalnych filmowców w zakresie realizacji filmów dokumentalnych oraz wsparcie liderów w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej na poziomie lokalnym w Birmie. W ramach projektu zostaną zorganizowane 2 specjalistycznych warsztaty z reportażu radiowego z elementem relacjonowania i obserwowania wyborów w Mandalaj i Mytkyina dla 24 niezależnych dziennikarzy z regionów, przeprowadzone przez dziennikarki radia TOK FM. Warsztaty z nowoczesnych technologii dla 24 liderów w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii odbędą się w Rangunie i Mandalaj, a poprowadzą je specjaliści z Polski. Projekt realizowany przez Fundację Kultury Świata we współpracy z Myanmar Journalists Union, Dreamland Art Studio, Human Dignity Film Institute oraz Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy POLIS, jest kontynuacją projektów „Birma na fali” oraz „Razem dla Birmy: Mjanma w działaniu!” realizowanych w latach 2012-2014.

 

Koordynatorka projektu: Aleksandra Minkiewicz, aleksandra.minkiewicz@kulturyswiata.org