Kultura świata

Szkolenia zawodowe i ograniczenie bezrobocia pośród dzieci ulicy Dakaru i okolic

Udostępnij

Szkolenia zawodowe i ograniczenie bezrobocia pośród dzieci ulicy Dakaru i okolic

Projekt "Szkolenia zawodowe i ograniczenie bezrobocia pośród dzieci ulicy Dakaru i okolic" skierowany jest do grupy młodzieży - dzieci ulicy, która dzięki staraniom lokalnego, senegalskiego partnera zdobywa wykształcenie techniczne pozwalające na integrację społeczną. Beneficjentami jest młodzież - dzieci ulicy, która jest grupą niezwykle silnie defaworyzowaną, żyjącą w bardzo trudnych warunkach z niewielkimi szansami na zmianę swego życia i opuszczenie ulicy.

W projekcie tworzymy szansę 140 chłopcom, podopiecznym Centrum Oasis i Tremplin, prowadzonym przez organizację partnerską: Village Pilote na uczestnictwo w trzech kursach zawodowych, trwających 9 miesięcy,z zakresu: - zrównoważonego rolnictwa - elektryki – stolarstwa. Dodatkowych 20 beneficjentów będzie miało szansę na odbycie staży zawodowych u prywatnych przedsiębiorców. Uczestnicy kursów zawodowych wezmą także udział w kursie wiedzy ogólnej, którą jest alfabetyzacja, podstawy matematyki oraz znajomość praktycznych umiejętność ważnych na rynku pracy, takich jak: pisanie CV, współtworzenie zespołu w zakładzie pracy, czy obsługa komputera.

Projekt pozwala 140 beneficjentom na zwiększenie ich szans na rynku pracy i porzucenia stanu życia na ulicy, co pozwoli na trwałe zmiany w ich sytuacji, niezwykle defaworyzowanej.

Dodatkowo w projekcie podejmiemy także działania promocyjne, których część przeprowadzona w Senegalu będzie miała na celu rozwinięcie współpracy z prywatnym sektorem w celu ułatwiania staży zawodowych. Działania w Polsce będą skierowane do uczniów szkół technicznych w woj. dolnośląskim.

Koordynatorką projektu jest Anna Chełmińska, mail: ania.chelminska@kulturyswiata.org

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 roku