Kultura świata

Wsparcie funkcjonowania lokalnych inicjatyw społecznych w największym slumsie Kampali

Udostępnij

Czas realizacji: lipiec - grudzień 2015

Partner projektu: Action for Fundamental Change and Development (AFFCAD)

Miejsce realizacji: Kampala (Uganda), Oświęcim, Kudowa Zdrój, Płock (i inne polskie miast poniżej 100 tysięcy mieszkańców) - inicjatywa edukacyjna

 

Opis projektu:

Projekt „Wsparcie funkcjonowania lokalnych inicjatyw społecznych w największym slumsie Kampali” realizowany będzie przez wolontariuszkę Aleksandrę Kraszkiewicz od 18 lipca do 31 grudnia 2014 roku w Ugandzie i w Polsce (inicjatywa edukacyjna). Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia wśród grup szczególnie defaworyzowanych ze slumsu Bwaise w Kampali poprzez wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych. Wolontariuszka, w ścisłej współpracy z partnerem lokalnym, zajmie się pomocą w skuteczniejszej realizacji zadań statutowych poprzez wsparcie 2 osobnych ścieżek działań organizacji partnerskiej - samofinansowania oraz komunikacji z beneficjentami projektów. W warstwie samofinansowania, skupi się ona na poprawie rentowności lokalnej szwalni min. poprzez poszerzenie rynku zbytu oraz ulepszenie strategii marketingowej. W warstwie komunikacji z beneficjentem projektu zajmie się natomiast implementacją nowoczesnej platformy sms’s owej umożliwiającej interaktywny kontakt respondentem wielokrotnym, niezwykle ułatwiającą prace zw. z zarządzaniem jak również monitoringiem i ewaluacją projektów realizowanych przez organizację partnerską. W ramach inicjatywy edukacyjnej powstanie (opracowany w Ugandzie przy pomocy lokalnej młodzieży, beneficjentów AFFCAD) kalendarz na 2016 dotyczący warunków życia i wyzwań młodzieży w Ugandzie. Kalendarz będzie składać się z 12 plansz, 5 wstępnych, o Ugandzie, Kampali, Bwaise i systemie edukacji, a także z 7 osobistych narracji i wywiadów z młodzieżą, która weźmie udział w siedmiu różnych kursach organizowanych w tym roku w BEYC oraz planszy z min. 10 ćwiczeniami (15-30 minutowych stanowiących pewien cykl) dla nauczycieli, pedagogów lub animatorów lokalnych ośrodków kultury. Kalendarz trafi do 20 szkół licealnych z Oświęcimia, kotliny kłodzkiej, Płocka, i innych mniejszych miejscowości tuż przed Tygodniem Edukacji Globalnej przypadającym w trzecim tygodniu listopada.

 

Wolontariuszka projektu: Aleksandra Kraszkiewicz

Koordynatorka projektu: Anna Chełmińska (ania.chelminska@kulturyswiata.org)

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 roku